Polityka prywatności

WYNAJMIJ SAMOCHÓD

Polityka prywatności

Firma “EUROPEOCARS” została utworzona przez osobę fizyczną wykonującą działalność gospodarczą, zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego Grecji, pod adresem: Andreas Papandreou 37, Ammoudara, 71414 Heraklion, Kreta.

 

Firma administruje stroną internetową www.europeocars.com w celu prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie wynajmu samochodów. Za pośrednictwem naszej strony internetowej zbieramy dane osobowe od naszych klientów. W związku z tym zajmujemy się ochroną Państwa prywatności stosując odnośne zasady polityki prywatności. Wzajemne stosunki regulowane są poprzez pisemne umowy zgodnie z GDPR (unijnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych), w których  podajemy szczegóły dotyczące zarządzania danymi osobowymi.

 

Szanujemy prywatność odwiedzających i użytkowników naszej strony internetowej i zdajemy sobie sprawę, że gdy zdecydujesz się przekazać nam informacje na Twój temat, ufasz, że działamy z absolutną odpowiedzialnością i uczciwością podczas przetwarzania Twoich danych osobowych. Niniejsza Polityka Prywatności (Internet Privacy Policy) zawiera ważne informacje dotyczące sposobu przetwarzania danych osobowych. Jeśli zdecydujesz się korzystać z naszej  strony internetowej, akceptując warunki użytkowania, przyjmuje się, że akceptujesz postanowienia niniejszej Polityki prywatności. Jeśli nie zgadzasz się z niniejszymi Zasadami, nie korzystaj z naszej witryny, lecz zwróć się do nas po wyjaśnienia za pośrednictwem poczty elektronicznej. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszych Zasad w każdym przypadku, gdy uznamy to za konieczne, i zachęcamy do regularnego ich przeglądania w celu uzyskania informacji o wszelkich zmianach w jego treści i sposobie wykorzystania danych osobowych.

 

Poświęć trochę czasu na zapoznanie się z zasadami prywatności i daj nam znać, jeśli masz jakieś pytania.

 

 • Jakie informacje gromadzimy i jak ich używamy

Zbieramy, wykorzystujemy i przetwarzamy przekazane nam dane osobowe tylko w zakresie niezbędnym do realizacji określonych i uzgodnionych celów:

 

Po pierwsze, aby udoskonalić i spersonalizować korzystanie ze strony internetowej zapewniamy dostęp do jej treści plikom «cookies».

 

Po drugie, aby przetwarzać i zarządzać zgłoszeniem Twojego zainteresowania współpracą z naszą firmą poprzez opcje “formularzy” (wypełnienie formularza na stronie internetowej) oraz aby świadczyć usługi w ramach prowadzenia naszej działalności (wynajem samochodów). Przesyłając “formularz kontaktowy”, wyrażasz zgodę na otrzymywanie przez nas Twoich danych osobowych do celów kontaktowych.

 

Przetwarzanie Twoich danych osobowych dla każdego z wyżej wymienionych celów odbywa się na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody, którą możesz cofnąć w dowolnym momencie.

 

 • Jakie dane osobowe zbieramy?

Na postawie Twojej zgody i wyłącznie w wyżej wymienionych celach zbieramy następujące, dotyczące Ciebie informacje. Jeśli będziemy potrzebować dalszych informacji odnośnie zatwierdzonych przez Ciebie osób, skontaktujemy się z Tobą.

 

 • Osobiste informacje kontaktowe, w tym informacje, które pozwalają nam skontaktować się z Tobą osobiście (np. imię i nazwisko, adres, kod pocztowy, kraj zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu, faks). Gromadzimy również, choć nie jest konieczne do prowadzenia naszej działalności, informacje dodatkowe, których możesz opcjonalnie udzielić.

 

 • Do kogo się zwracamy

Nie szukamy ani nie zbieramy danych osobowych od osób w wieku poniżej osiemnastu (18) lat. Jeśli odkryjemy, że zgromadziliśmy dane osobowe osób poniżej osiemnastego (18) roku życia, usuniemy je w możliwie najkrótszym czasie

 

 • Czy przekazujemy Twoje dane osobom trzecim?

– Nasza firma nie udostępnia Twoich danych osobowych nikomu innemu. Przechowuje je, na podstawie zgody swoich klientów, na użytek własny oraz do realizacji celów, jakie sobie stawia (np. wysyłanie biuletynu wymaga zgody podmiotu).

 

– Ujawnimy dane osobowe Użytkownika, jeśli jesteśmy prawnie zobowiązani (w celu zachowania zgodności z przepisami prawnymi) w zakresie koniecznym do spełnienia tego obowiązku w postępowaniu sądowym lub w odpowiedzi na podobne wnioski..

 

 • W jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane osobowe?

 

Dostarczamy informacji i aktualizacji zgodnie z żądaniami i na podstawie udzielonej nam zgody.

 

 • Okres przetwarzania i przechowywania danych osobowych

Przechowujemy dane osobowe tak długo, jak jest to niezbędne dla realizacji celów ich  przetwarzania oraz naszej odpowiedzi na wszelkie Twoje życzenia. Będziemy przechowywać dane osobowe, w których przekazałeś nam swoje zapytania i wnioski o współpracę przez okres do dziesięciu lat od ich otrzymania, a po tym terminie, jeśli nie zlecisz nam zachowania ich na kolejny okres, usuniemy je w sposób bezpieczny i nieodwracalny.

 

 • Czym są cookies?

Nasza strona korzysta z plików cookies. Pliki «cookies» (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu, w celu rozpoznania preferencji Użytkownika podczas następnego odwiedzania. Możemy również używać sygnałów nawigacyjnych sieci Web, tzw. czystego gifu i innych technologii, które zbierają dane podobne do tych zebranych przez cookies. Pliki cookies mogą zawierać kilka rodzajów informacji, w tym identyfikator użytkownika używany przez witrynę do śledzenia odwiedzanych stron.

 

Pliki cookies przechowywane są na komputerze lub innym urządzeniu i pozostają tam, chyba że dokonasz zmiany w ustawieniach, tak, aby nie akceptować plików cookies. Ustawienia przeglądarki mogą być aktualizowane w każdym czasie, po każdorazowym zamieszczeniu plików cookies na urządzeniu. Jeśli jednak ustawisz przeglądarkę tak, aby nie akceptowała plików cookies, może to wpłynąć negatywnie na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

 

 • Dlaczego używamy cookies?

Na naszej stronie internetowej korzystamy z plików cookies, aby zlokalizować odwiedzane witryny internetowe, z których zostałeś przekierowany na naszą stronę internetową, po drugie, aby dostosować zawartość naszej strony internetowej  do Twoich preferencji i indywidualnych potrzeb po rozpoznaniu Twojego urządzenia, a po trzecie, aby zrozumieć, w jaki sposób korzystasz z naszej witryny, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości w sposób odzwierciedlający Twoje potrzeby i zainteresowania.

 

 • Odrzucenie cookies

Podczas Twojej pierwszej wizyty na naszej stronie, zostaniesz poinformowany o  funkcji plików cookies i będziesz miał możliwość ich zablokowania na swoim  urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach usunięcia zamieszczonych już plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej), wraz z lokalizacją, w której przechowywane są pliki cookies. Jeżeli chcesz zablokować zamieszczanie plików cookies w przyszłości, należy zapoznać się z instrukcją przeglądarki klikając przycisk „Pomoc” w menu przeglądarki. Więcej informacji o plikach cookies można znaleźć na stronie www.allaboutcookies.org. Usuwając istniejące pliki cookies, lub blokując ich zamieszczanie w przyszłości, możesz stracić dostęp do pewnych obszarów i funkcji strony oraz negatywnie wpłynąć na jej funkcjonalność oraz możliwość otrzymania od nas informacji lub świadczenia usług.

 

 • Jak chronimy twoje dane osobowe?

Bezpieczeństwo Twoich danych osobowych jest dla nas zobowiązaniem, wobec którego używamy wszelkich odpowiednich, nowoczesnych technologii do przetwarzania danych  (np. Certyfikatu bezpieczeństwa SSL – Secure Sockets Layer – zapewniającego szyfrowanie i integralność danych przesyłanych między klientem i serwerem) oraz wrażamy środki organizacyjne i techniczne (np. uwzględnienie ochrony danych w fazie projektowania – privacy by design, oraz domyślna ochrona  danych – privacy by default i ), których adekwatność regularnie sprawdzamy i aktualizujemy.

 

 • Jakie są twoje prawa?

Masz możliwość uzyskania dostępu do treści swoich danych osobowych w dowolnym momencie oraz prawo do:

 • informacji, jakie dane osobowe przetwarzamy i dlaczego; informacji odnośnie  wszystkich ich adresatów, jeśli zostali ujawnieni; odnośnie tego, komu Twoje dane zostały ujawnione lub komu mają zostać ujawnione; oraz odnośnie okresu, przez jaki będą one przez nas przechowywane, a jeśli nie jest to możliwe, do zapoznania się z kryteriami i powodami, które to określają,
 • sprostowania swoich danych osobowych (na przykład z powodu braków lub nieścisłości), usunięcia ich z naszych rejestrów (jeśli ich przetwarzanie nie jest już konieczne), ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, oraz zażądania zaprzestania przetwarzania danych,
 • wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, co jednak nie może działać z mocą wsteczną,
 • rezygnacji z otrzymywania dedykowanych, spersonalizowanych informacji, jeśli wyraziłeś na to zgodę za pośrednictwem naszej strony,
 • złożenia skargi w Urzędzie Ochrony Danych Osobowych (http://www.dpa.gr/)

 

Waszych praw możesz dochodzić poprzez wysłanie odpowiedniego listu lub e-maila (info@europeocars.com), zgodnie z poniższymi warunkami, bez żadnych kosztów, chyba, że takie żądania będą często powtarzane i będą obciążać nas kosztami administracyjnymi. W takim wypadku zostaniesz obciążony odpowiednimi,  uzasadnionymi kosztami. Jeśli skorzystasz z któregoś z tych praw, podejmiemy wszelkie możliwe środki zaradcze w ciągu jednego (1) miesiąca od otrzymania Twojego żądania i poinformujemy Cię o tym (o ile przepisy nie stanowią inaczej), chyba że – ze względu na złożoność postępowania – będziemy zmuszeni przedłużyć ten termin do dwóch (2) miesięcy informując Cię o przyczynach opóźnienia.

 

 • Ustawodawstwo

W każdym punkcie niniejszej Polityki Prywatności, odnoszącym się do istniejących przepisów dotyczących bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych, to znaczy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) The General Data Protection Regulation (EU) 2016/679 (“GDPR”) – jak stwierdzono powyżej – stosuje się obowiązujące obecnie prawo i odpowiednie decyzje właściwych organów i władz.

 

 • Skontaktuj się z nami

W przypadku jakichkolwiek pytań, komentarzy dotyczących niniejszej Polityki Prywatności lub praktyk związanych z gromadzeniem danych osobowych, które stosujemy, czy też przesłania wniosków, prosimy o kontakt elektroniczny na adres info@europeocars.com albo pisemny, listem poleconym do Kierownika Działu Przetwarzania Danych, na adres Andreas Papandreou 37, Ammouara, kod pocztowy 71414, Heraklion, Kreta, a otrzymasz odpowiedź tak szybko, jak to tylko możliwe. Jednocześnie masz możliwość złożenia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (http://www.dpa.gr/)

 

Dziękujemy za poświęcenie czasu na zapoznanie się z naszą polityką prywatności.

 

www.europeocars.com

37 Andrea Papandreou Str., Amoudara, Heraklion, 71414

Phone: +30 2810 281050, +30 6974710463
Fax: + 30 2810 823796

e-mail: info@europeocars.com